24. huhtikuuta 2023

 

Miten saadaan hoitojonot purettua kestävästi?

Hoitojonojen purkaminen on yksi tärkeimmistä hallitusohjelman tavoitteista. Tähän tarvitaan resursseja ja osaajia. Sen lisäksi tulee panostaa sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Hyvinvointialueilla on iso osaajapula erityisesti lääkäreistä ja hoitajista. Tätä painetta voisi purkaa muilla alan osaajilla mm. ravitsemusterapeuteilla ja liikunnan ammattilaisilla.

Suurin puute on ravitsemusterapeuttien viroista. Niitä ei ole perustettu riittävästi kuntiin eikä kuntayhtymiin. Nyt kaikkien ravitsemusterapeuttien siirryttyä hyvinvointialueiden sote-palveluihin on tärkeää, että ravitsemusterapeuttien työ ulottuu asiakkaiden elintapaohjaukseen ja ravitsemusterveyden edistämiseen ennaltaehkäisevästi. Lisäresurssien saaminen nimenomaan ravitsemusterapeuttien palkkaamiseen on yksi avain ratkaista resurssipulaa ja vahvistaa kansansairauksiemme ennaltaehkäisyä.

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen RTY:n mukaan tarvitaan yksi ravitsemusterapeutti 20.000 asukasta kohden tulokselliseen ravitsemusohjaukseen ja -hoitoon. Laskelma perustuu mm. diabetes- ja sydänpotilaiden hoitoseurannan vahvistamiseen. Oleellista on, että resurssit ovat riittävät myös ennaltaehkäiseviin toimiin, niiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Muutamaa aluetta ja kaupunkia lukuun ottamatta ei olla lähelläkään tätä suositusta.

Ravitsemusneuvontaa on tarjolla tänä päivänä hyvin monenlaista ja tasoltaan vaihtelevaa. Nämä palvelut ovat kaikki maksullisia. Tämä on johtanut osaltaan siihen, että ne ihmiset, jotka kipeimmin olisivat tarvinneet tutkimusnäyttöön ja arvioituihin menetelmiin perustuvaa ravitsemusohjausta eivät ole sitä saaneet. Lihavuus ja siihen sekä epäterveelliseen syömiseen liittyvät sairaudet ja toisaalta sairauksiin liittyvä vajaaravitsemus horjuttavat jo kohta koko yhteiskuntaamme.

Toiveena tulevaan hallitusohjelmaan on kirjaus kansallisesta lihavuusohjelmasta, mikä sisältäisi lukuisia toimenpiteitä. Orpon hallitusneuvotteluissa esitetty terveysperusteinenvero on yksi keino ohjata ihmisiä vähentämään epäterveellisten elintarvikkeiden ostamista ja valitsemaan terveellisempiä vaihtoehtoja. Liikunta tulee ottaa myös hallitusohjelmaan mukaan. Maallamme ei ole varaa menettää miljardeja euroja liikkumattomuuden ja epäterveellisen ravitsemuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Ihmiset tarvitsevat elintapaohjausta matalan kynnyksen palveluna. Vain tätä kautta hoitojonot eivät entisestään kasva. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet niin ravitsemuksen kuin liikunnan osalta on osoitettu kustannusvaikuttaviksi ja molemmat myös taloudellisesti edullisiksi toimiksi verrattuna sairauksien hoitoon. 

Hoitojonojen purkaminen ja ennaltaehkäisyyn panostaminen samaan aikaan vaativat vankkaa lisärahoitusta sekä hallitusohjelmaan kirjauksia toteutettavista uudistuksista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti