20. helmikuuta 2023

Aloitin työt Hyvinvointialue HYVIL Oy:ssä erityisasiantuntijana 1.1.2023. Työpaikkani sijaitsee edelleen  Kuntatalolla, (Toinen linja 14, 00530 Helsinki)

Toimenkuvaani kuuluu alueellisen hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen sekä terveydenhuollon ammattilaisten vaihto-ohjelman koordinointi Suomessa. Mikäli olet kiinnostunut asiasta voit lukea ohjelmasta lisää linkin kautta https://hope.be/hope-exchange-programme/ Toinen uusi tehtävä on Lääkevahinkovakuutuksen koordinointi hyvinvointialueiden osalta.


Tämä nettisivuni on henkilökohtainen, missä julkiasen kirjoittamiani blogeja

26. syyskuuta 2022

Kunnilla iso rooli terveyden edistämisessä

 

Kommentti Eero Lukinin mielipideosasto kirjoitukseen 18.4.22


Huolenaihe arkiliikunnan vähenemisestä on tärkeä. Viime talvi oli monelle kunnalle tosi haasteellinen valtavan lumimäärän vuoksi. Jalkakäytävät jäivät auraamatta lähiöissä viikoiksi ja se aiheutti pienille koululaisille jopa vaaratilanteita. Jos tämä valtava talven lumen tulo ja siitä aiheutuvat aurausongelmat jätetään pois laskuista - ovat monet kunnat lisänneet jo vuosien ajan kevyen liikenteen kaistoja ja väyliä. Viime talvi mahdollisti ennätysmäärän hiihtolatuja esimerkiksi Seinäjoen kaupunki huolehti hiihtoladuista aina 21.4.22 asti.

Eero Lukin peräänkuulutti kirjoituksessaan kannustimia kansanterveydestä huolehtimiseksi. Tähän terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen on laadittu kannustin ns. HYTE-kerroin. Se on laissa määrätty sekä kunnille että hyvinvointialueille yhden prosentin suuruisena. Se ohjaa molempia yhteistoimintaan ja yhteisten painopisteiden laadintaan.

Liikuntaa ja terveyttä edistävät urheiluseurat ja järjestöt ovat erittäin keskeisessä roolissa sote-uudistuksessa. Liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle 3 miljardia euroa joka vuosi erilaisten elintapasairauksien myötä. Koko kansan liikuttamiseen tarvitaan niin kuntien liikuntatoimet, yksityisten kuntosalit kuin urheiluseuratkin. Upea esimerkki ikä-ihmisten liikuttamiseksi on Kurikan kaupungin edullinen senioriliikuntakortti yli 65-vuotiaille.

Eri ministeriöiden edustajista koostuva Kansanterveyden neuvottelukunta ja sen alaiset työryhmät valmistelevat parasta aikaa elintapaohjauksen palveluketjuja. Niiden tarkoituksena on sitoa kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen työ tiiviiksi kokonaisuudeksi liikunnan osalta. Terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen säästää rahaa ja tuo terveempää elämää meille kaikille.

Tarja Tenkula

Terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin erityisasiantuntija

Kuntaliitto

 

Ravitsemustalkoot kuntiin

 

Vilma Lappalainen tutki Helsingin yliopiston gradussaan 2022 kuntien hyvinvointikertomuksia ja niissä ravitsemusasioita. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että ravitsemuksen potentiaalia kansanterveyden edistäjänä ei kunnissa tunnisteta. Haasteita on sekä terveyden edistämisen toteuttamisessa että ravitsemuksen näkemisessä terveyden tärkeänä osatekijänä. Ongelmat liittyvät päätöksentekoprosessiin, tavoittavuuteen, resursseihin, kunnan johdon sitouttamiseen ja terveyden edistämisen juurruttamiseen. Suurin osa kunnista (60%) ei käytännössä huomioi ravitsemusta hyvinvointityössään. Osa kunnista kuitenkin huomioi ravitsemuksen laajasti ja näiden kuntien kehittämiä hyviä käytäntöjä tulisi levittää muihin kuntiin. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Kuopion kaupunki, missä on rakennettu Ravitsemuspalveluketju, missä on kuvattu kaupungin ruokahankinnat, terveellisen ruokailun tarjoaminen niin kouluissa kuin ikäpalveluissa. Kokonaiskuvan hahmottaminen onkin monesti hankalaa, vaikka kunnat ovat suurin ravitsemuspalveluiden hankkija.

 

Monet kunnat kilpailuttavat laitos- ja kouluruokailut, ellei omaa ruokapalvelua ole kunnassa. Kilpailutus vaatii omaa osaamista ja liian usein kaupungin/ kunnan budjetti antaa tiukat reunaehdot. Päätöksentekijät eivät usein tiedä, missä vaiheessa heidän tulisi reagoida ruuan laatuun ja ruuan houkuttelevuuteen. Terveyden edistämisen näkökulmasta kuntien kannattaa nostaa ruoka- ja ravitsemusasiat päättäjien pöydälle ehkäistäkseen liikalihavuutta ja kansansairauksia.

 

Kunnilla on nyt mahdollisuus osallistua Hyvä kotimainen ateria -kilpailunja samalla tarkastella omia toimintatapojaan RUOKAILUJEN ja ravitsemuksen järjestämiseksi.  Onko sinun kuntasi mukana?