15. helmikuuta 2021

EPSHP:n Perhetalon ja Seinäjoen kaupungin perhekeskus Aalloko saman katon alle?

 

Seinäjoen kaupungin neuvolapalvelut ovat tällä hetkellä Huhtalantie 10 kiinteistön viereisessä parakissa. Uuden perhekeskus Aallokon suunnittelu on meneillään. Samoin erikoissairaanhoidon lasten osastot ja poliklinikka on myös parakissa keskussairaalan vieressä. Uuden lasten – ja naisten tautien yhteisrakennus Perhetalon suunnittelu nykyisten synnytyssalien läheisyyteen on myös käynnissä. Tämä on erikoissairaanhoidon sisäisten toimintojen kannalta järkevää, että lasten erikoislääkärit toimivat synnytyssalien välittömässä läheisyydessä.

Nyt kun Aallokon rakentamiseen on tullut viive, johtuen paikan vaihdoksesta asemalle, valtion tonttikauppojen hitaudesta ja sitä kautta aseman seudun suunnittelu haasteista. Voisiko tilanteen arvioida vielä uudelleen ja yhdistää nämä kaksi hanketta yhteen? Sairaalanmäellä on tonttimaata, joten se ei olisi esteenä.   Tämä olisi raskaana olevien äitien näkökulmasta järkevää, koska riskisynnyttäjät joutuvat käymään äitipoliklinikka kontrolleissa normaali äitiysneuvoloiden lisäksi. Synnytyssalien kätilöt olisivat lähellä ja synnytyspelkoiset voisivat helposti olla yhteydessä erityiskysymysten osalta suoraan kätilöihin. Erilaisten perhevalmennusryhmien vetäminen samoissa tiloissa olisi sujuvaa.

Aallokon ja Perhetalon yhteissuunnittelu- ja rakentaminen säästäisi yhteisiä verorahoja runsaasti. Uudenlainen kokonaisvaltainen perhekeskus olisi vetovoimainen osaamiskeskus, jollaista tarvitaan alueelle koordinoimaan hoitoketjuja ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä.

 

Y-talo (missä on yhteispäivystys) suunniteltiin yhteistyössä Seinäjoen kaupungin ja erikoissairaanhoidon kanssa yhteiseksi. Yhteissuunnittelu ei taannut yhteistä toimintaa, mikä on tietenkin ymmärrettävää, kun tiloissa toimi kahden organisaation henkilökuntaa. Työntekijöitä johdettiin eri ohjeistuksin ja molemmilla oli erilainen toimintakulttuuri. Päivystysasetuksen tultua voimaan 2019 Y-talossa toimii vain yksi yhteinen päivystys. Seinäjoen kaupungin kustannukset nousivat yhteispäivystyksen myötä 11 milj. euroa, mikä oli ennustettavissa. Kustannusten hillitsemiseksi Seinäjoen tulee panostaa varhaisempiin palveluihin, että päivystyksestä haetaan vain päivystyksellistä apua.

 

Olisiko harkinnan paikka uudelle kaupunginjohtajalle ja uudelle sairaanhoitopiirin johtajalle käydä Aallokon ja Perhetalon yhteissuunnittelu läpi. Tässä yhteishankkeessa molemmat säästäisivät rahaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti